نرخ کرایه نیسان بار کرج به شهرستان سال 99

کرایه نیسان بار کرج ، کرایه باربری و حمل بار کرج به شهرستان با نیسان بار و حمل اثاثیه منزل به شهرستان با وانت بار از مهمترین مطالبی است که در مواقع ارسال بار از کرج به شهرستان مورد توجه قرار می گیرد .

نرخ کرایه نیسان بار بین شهری کرج در سال ۹۸ و حمل اثاثیه منزل به شهرستان را به شرکت ایرانکس بسپارید . با کمترین تعرفه کرایه کامیون و کرایه نیسان بار کرج و کمترین قیمت باربری کرج به شهرستان با مجوز رسمی از اتحادیه باربری و بیش از ده سال سابقه درخشان در امر باربری در خدمت شما هستیم .

قیمت ها در اسفند ماه به دلیل نزدیک شدن به شب عید ، و ترافیک باری و کمبود ماشین ، افزایش می یابد .

حمل بار شهرستان

شماره نیسان بار کرج شرکت ایرانکس

۰۲۶-۳۲۷۳۲۷۰۲

۰۹۱۹۴۳۰۲۱۰۱

شماره دفتر مرکزی نیسان بار تهران 

۰۲۱-۵۵۲۰۴۰۰۶   خط ویژه ( ۲۰ خط )

حمل بار به شهرستانها

 کرایه نیسان کرج به استان آذربایجان شرقی 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج  اهر  650 هزار تومان ( وانت بار کرج اهر – باربری کرج اهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بناب  650 هزار تومان ( وانت بار کرج بناب – باربری کرج بناب )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج تبریز ۵۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج تبریز – باربری کرج تبریز )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج جلفا  750 هزار تومان ( وانت بار کرج جلفا – باربری کرج جلفا )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سراب ۶۲۰ هزار تومان ( وانت بار کرج سراب – باربری کرج سراب )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج مرند ۶۲۰ هزار تومان ( وانت بار کرج مرند – باربری کرج مرند )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج میانه ۵۳۰ هزار تومان ( وانت بار کرج میانه – باربری کرج  میانه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج کلیبر ۷۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج کلیبر – باربری کرج کلیبر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج مراغه ۶۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج مراغه – باربری کرج مراغه)

نرخ کرایه وانت بار بین شهری کرج به آذربایجان غربی 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج ارومیه ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج ارومیه – باربری کرج ارومیه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بوکان ۷۳۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بوکان – باربری کرج بوکان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج پیرانشهر ۸۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج پیرانشهر – باربری کرج پیرانشهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج تکاب ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج تکاب – باربری کرج تکاب )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج خوی ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج خوی – باربری کرج خوی )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سردشت ۹۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج سردشت – باربری کرج سردشت )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سلماس ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج سلماس – باربری کرج سلماس )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج ماکو ۸۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج ماکو – باربری کرج ماکو )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج مهاباد ۸۰۰هزار تومان ( وانت بار کرج مهاباد – باربری کرج مهاباد )

کرایه نیسان وانت کرج به استان اردبیل 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج اردبیل ۶۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج اردبیل – باربری کرج اردبیل )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بیله سوار ۸۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بیله سوار – باربری کرج بیله سوار )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج پارس آباد ۸۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج پارس آباد – باربری کرج پارس آباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج خلخال ۶۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج خلخال – باربری کرج خلخال )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سرعین ۶۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج سرعین – باربری کرج سرعین )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج گرمی ۷۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج گرمی – باربری کرج گرمی )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج مشکین شهر ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج مشکین شهر – باربری کرج مشکین شهر )

کرایه نیسان بار کرج به استان اصفهان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج اردستان ۵۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج اردستان – باربری کرج اردستان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج اصفهان ۵۲۰ هزار تومان ( وانت بار کرج اصفهان – باربری کرج اصفهان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج خوانسار ۵۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج خوانسار – باربری کرج خوانسار )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج خور ۷۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج خور – باربری کرج خور )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سمیرم ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج سمیرم – باربری کرج سمیرم )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج شهرضا ۵۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج شهرضا – باربری کرج شهرضا )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج کاشان ۴۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج کاشان – باربری کرج کاشان )

کرایه نیسان بار کرج به استان ایلام 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج آبدانان ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج آبدانان – باربری کرج آبدانان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج ایلام ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج ایلام – باربری کرج ایلام )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج دره شهر ۶۳۰ هزار تومان ( وانت بار کرج دره شهر – باربری کرج دره شهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج دهلران ۹۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج دهلران – باربری کرج دهلران )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سرابله ۸۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج سرابله – باربری کرج سرابله )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج موسیان ۸۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج موسیان – باربری کرج موسیان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج مهران ۸۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج مهران – باربری کرج مهران )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج مرز مهران ۹۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج مرز مهران – باربری کرج مرز مهران )

کرایه نیسان بار کرج به استان بوشهر 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج برازجان ۱۱۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج برازجان – باربری کرج برازجان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بندر دیر ۱۱۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بندر دیر – باربری کرج بندر دیر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بندر دیلم ۱۱۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بندر دیلم – باربری کرج بندر دیلم )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بندر کنگان ۱۱۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بندر کنگان – باربری کرج بندر کنگان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بوشهر ۱۱۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بوشهر – باربری کرج بوشهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج خورموج ۱۱۵۰ تومان ( وانت بار کرج خورموج – باربری کرج خورموج )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج عسلویه ۱۲۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج عسلویه – باربری کرج عسلویه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج گناوه ۱۲۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج گناوه – باربری کرج گناوه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج جزیره خارک ۱۳۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج جزیره خارک – باربری کرج جزیره خارک )

کرایه نیسان بار کرج به استان چهار محال و بختیاری

 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بروجن ۶۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بروجن – باربری کرج بروجن )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج شهرکرد ۶۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج شهرکرد – باربری کرج شهرکرد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج لردگان ۶۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج لردگان – باربری کرج لردگان )

 کرایه نیسان بار کرج به استان خراسان شمالی 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج آشخانه ۹۰۰ دهزار تومان ( وانت بار کرج آشخانه – باربری کرج آشخانه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج اسفراین ۸۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج اسفراین – باربری کرج اسفراین )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بجنورد ۸۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بجنورد – باربری کرج بجنورد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج جاجرم ۹۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج جاجرم – باربری کرج جاجرم )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج درگز ۸۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج درگز – باربری کرج درگز )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج شیروان ۹۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج شیروان – باربری کرج شیروان )

 کرایه نیسان بار کرج به استان خراسان جنوبی 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بیرجند ۱۲۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج  بیرجند – باربری کرج بیرجند )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج تایباد ۱۱۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج تایباد – باربری کرج تایباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج طبس ۱۱۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج طبس – باربری کرج طبس )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج گناباد ۱ میلیون تومان ( وانت بار کرج گناباد – باربری کرج گناباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج قاین ۹۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج قاین – باربری کرج قاین )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج نهبندان ۱۱۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج نهبندان – باربری کرج نهبندان )

کرایه نیسان بار کرج به استان خراسان رضوی 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج تربت جام ۱ میلیون تومان ( وانت بار کرج تربت جام – باربری کرج تربت جام )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج تربت حیدریه ۱ میلیون تومان ( وانت بار کرج تربت حیدریه – باربری کرج تربت حیدریه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج خواف ۱۱۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج خواف – باربری کرج کرج )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سبزوار ۸۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج سبزوار – باربری کرج سبزوار )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سرخس ۱ میلیون تومان ( وانت بار کرج سرخس – باربری کرج سرخس )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج فریمان ۸۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج فریمان – باربری کرج فریمان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج قوچان ۸۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج قوچان – باربری کرج قوچان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج مشهد ۸۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج مشهد – باربری کرج مشهد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج نیشابور ۸۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج نیشابور – باربری کرج نیشابور )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج کاشمر ۹۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج کاشمر – باربری کرج کاشمر )

کرایه وانت نیسان بار کرج به استان خوزستان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج اندیمشک ۹۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج اندیمشک – باربری کرج اندیمشک )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج اهواز ۹۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج اهواز – باربری کرج اهواز )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج ایذه ۹۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج ایذه – باربری کرج ایذه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بندر امام  1150 هزار تومان ( وانت بار کرج بندر امام – باربری کرج بندر امام )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بهبهان ۱۱۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بهبهان – باربری کرج بهبهان )

کرج

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج رامهرمز ۱۱۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج رامهرمز – باربری کرج رامهرمز )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج مسجد سلیمان ۹۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج مسجد سلیمان – باربری کرج مسجد سلیمان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سوسنگرد ۱۱۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج سوسنگرد – باربری کرج سوسنگرد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج آبادان ۱۱۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج آبادان – باربری کرج آبادان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج ماهشهر ۱۱۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج ماهشهر – باربری کرج ماهشهر )

کرایه وانت نیسان بار کرج به استان زنجان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج ابهر ۳۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج ابهر – باربری کرج ابهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج خدابنده ۴۲۰ هزار تومان ( وانت بار کرج خدابنده – باربری کرج خدابنده )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج خرمدره ۳۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج خرمدره – باربری کرج خرمدره )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج زنجان ۴۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج زنجان – باربری کرج زنجان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج طارم ۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج طارم – باربری کرج طارم )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سلطانیه ۳۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج سلطانیه – باربری کرج سلطانیه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج ماهنشان ۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج ماهنشان – باربری کرج ماهنشان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج به استان سمنان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج دامغان ۵۳۰ هزار تومان ( وانت بار کرج دامغان – باربری کرج دامغان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سمنان ۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج سمنان – باربری کرج سمنان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج شاهرود ۶۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج شاهرود – باربری کرج شاهرود )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج گرمسار ۳۲۰ هزار تومان ( وانت بار کرج گرمسار – باربری کرج گرمسار )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج معلمان ۶۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج معلمان – باربری کرج معلمان )

 کرایه نیسان بار کرج به استان سیستان و بلوچستان

 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج ایرانشهر ۱۹۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج ایرانشهر – باربری کرج ایرانشهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج چابهار ۲۱۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج چابهار – باربری کرج چابهار )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج خاش ۱۹۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج خاش – باربری کرج خاش )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج زابل ۱۹۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج زابل – باربری کرج زابل )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج زاهدان ۱۹۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج زاهدان – باربری کرج زاهدان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سراوان ۱۹۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج سراوان – باربری کرج سراوان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج نیکشهر ۱۹۰۰  هزار تومان ( وانت بار کرج نیکشهر – باربری کرج نیکشهر )

هزینه و نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج به استان فارس 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج آباده ۷۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج آباده – باربری کرج آباده )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج استهبان ۱ میلیون تومان ( وانت بار کرج استهبان – باربری کرج استهبان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج جهرم ۱۱۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج جهرم – باربری کرج جهرم )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج داراب ۱ میلیون تومان ( وانت بار کرج داراب – باربری کرج داراب )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج شیراز ۸۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج شیراز – باربری کرج شیراز )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج فیروز آباد ۱ میلیون تومان ( وانت بار کرج فیروزآباد – باربری کرج فیروز آباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج کازرون ۱ میلیون تومان ( وانت بار کرج کازرون – باربری کرج کازرون )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج لامرد ۱۱۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج لامرد – باربری کرج لامرد )

کرایه نیسان بار کرج به استان قزوین 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج آبیک قزوین ۳۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج آبیک قزوین – باربری کرج آبیک قزوین )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج الموت ۳۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج الموت – باربری کرج الموت )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج آوج ۴۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج آوج – باربری کرج آوج )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بویین زهرا ۳۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بویین زهرا – باربری کرج بویین زهرا )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج تاکستان ۳۲۰ هزار تومان ( وانت بار کرج تاکستان – باربری کرج تاکستان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج قزوین ۳۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج قزوین – باربری کرج قزوین )

هزینه و نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج به استان قم 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج دستجرد ۴۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج دستجرد – باربری کرج دستجرد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج دلیجان ۴۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج دلیجان – باربری کرج دلیجان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سلفچگان ۴۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج سلفچگان – باربری کرج سلفچگان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج قم ۳۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج قم – باربری کرج قم )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج کهک ۳۷۰ هزار تومان ( وانت بار کرج کهک – باربری کرج کهک )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج منظریه ۳۷۰ هزار تومان ( وانت بار کرج منظریه – باربری کرج منظریه )

کرایه نیسان بار کرج به استان کردستان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بانه ۸۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بانه – باربری کرج بانه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بیجار ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بیجار – باربری کرج بیجار )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سنندج ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج سنندج – باربری کرج سنندج )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج قروه ۶۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج قروه – باربری کرج قروه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج کامیاران ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج کامیاران – باربری کرج کامیاران )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج مریوان ۱ میلیون تومان ( وانت بار کرج مریوان – باربری کرج مریوان )

کرایه وانت نیسان بار کرج به استان کرمان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بم ۱۱۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بم – باربری کرج بم )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج جیرفت ۱۱۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج جیرفت – باربری کرج جیرفت )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج کهنوج ۱۲۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج کهنوج – باربری کرج کهنوج )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج رفسنجان ۹۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج رفسنجان – باربری کرج رفسنجان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سیرجان ۱۱۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج سیرجان – باربری کرج سیرجان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج شهر بابک ۱۱۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج شهر بابک – باربری کرج شهر بابک )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج کرمان ۹۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج کرمان – باربری کرج کرمان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج منوجات ۱۲۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج منوجات – باربری کرج منوجات )

کرایه نیسان بار کرج به استان کرمانشاه 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج اسلام آباد ۷۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج اسلام آباد – باربری کرج اسلام آباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج پاوه ۸۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج پاوه – باربری کرج پاوه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج جوانمرد ۸۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج جوانمرد – باربری کرج جوانمرد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج قصر شیرین ۹۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج قصر شیرین – باربری کرج قصر شیرین )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سنقر ۶۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج سنقر – باربری کرج سنقر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج کرمانشاه ۶۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج کرمانشاه – باربری کرج کرمانشاه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج کنگاور ۶۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج کنگاور – باربری کرج کنگاور )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج گیلانغرب ۸۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج گیلانغرب – باربری کرج گیلانغرب )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج سقز ۸۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج سقز – باربری کرج سقز )

کرایه نیسان بار کرج به استان کهکیلویه و بویر احمد 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج دهدشت ۱۱۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج دهدشت – باربری کرج دهدشت )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج گچساران ۱۱۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج گچساران – باربری کرج گچساران )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج یاسوج ۸۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج یاسوج – باربری کرج یاسوج )

کرایه نیسان بار کرج به استان گلستان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بندر ترکمن ۵۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بندر ترکمن – باربری کرج بندر ترکمن )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج علی آباد ۶۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج علی آباد – باربری کرج علی آباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج کلاله ۶۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج کلاله – باربری کرج کلاله )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج گرگان ۶۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج گرگان – باربری کرج گرگان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج گنبد ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج گنبد – باربری کرج گنبد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج مینو دشت ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج مینودشت – باربری کرج مینودشت )

کرایه نیسان بار کرج به استان گیلان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج رشت ۴۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج رشت – باربری کرج رشت )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج انزلی ۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج انزلی – باربری کرج انزلی )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج آستارا ۶۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج آستارا – باربری کرج آستارا )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج رودبار ۴۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج رودبار – باربری کرج رودبار )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج منجیل ۳۷۰ هزار تومان ( وانت بار کرج منجیل – باربری کرج منجیل )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج صومعه سرا ۴۷۰ هزار تومان ( وانت بار کرج صومعه سرا – باربری کرج صومعه سرا )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج طالش ۵۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج طالش – باربری کرج طالش )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج لنگرود ۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج لنگرود – باربری کرج لنگرود )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج لاهیجان ۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج لاهیجان – باربری کرج لاهیجان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج فومن ۵۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج فومن – باربری کرج فومن )

کرایه وانت نیسان بار کرج به استان لرستان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج الیگودرز ۴۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج الیگودرز – باربری کرج الیگودرز )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بروجرد ۴۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بروجرد – باربری کرج بروجرد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج پلدختر ۶۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج پلدختر – باربری کرج پلدختر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج دورود ۴۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج دورود – باربری کرج دورود )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج خرم آباد ۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج خرم آباد – باربری کرج خرم آباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج کوهدشت ۶۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج کوهدشت – باربری کرج کوهدشت )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج نورآباد ۶۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج نورآباد – باربری کرج نورآباد )

 نیسان بار استان مازندران 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج آمل ۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج آمل – باربری کرج آمل )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بهشهر ۵۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بهشهر – باربری کرج بهشهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج نوشهر ۴۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج نوشهر – باربری کرج نوشهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج تنکابن ۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج تنکابن – باربری کرج تنکابن )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج چالوس ۴۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج چالوس – باربری کرج چالوس )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج رامسر ۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج رامسر – باربری کرج رامسر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج محمود آباد ۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج محمود آباد – باربری کرج محمود آباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج ساری ۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج ساری – باربری کرج ساری )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج قائمشهر ۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج قائمشهر – باربری کرج قائمشهر )

کرایه نیسان بار کرج به استان مرکزی 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج اراک ۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج اراک – باربری کرج اراک )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج تفرش ۴۲۰ هزار تومان ( وانت بار کرج تفرش – باربری کرج تفرش )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج خمین ۴۷۰ هزار تومان ( وانت بار کرج خمین – باربری کرج خمین )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج ساوه ۳۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج ساوه – باربری کرج ساوه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج شازند ۵۳۰ هزار تومان ( وانت بار کرج شازند – باربری کرج شازند )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج محلات ۴۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج محلات – باربری کرج محلات )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج نوبران ۴۳۰ هزار تومان ( وانت بار کرج نوبران – باربری کرج نوبران )

کرایه نیسان بار کرج به استان هرمزگان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بندر چارک ۱۴۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بندر چارک – باربری کرج بندر چارک )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بندر عباس ۱۴۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بندرعباس – باربری کرج بندرعباس )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بندر لنگه ۱۴۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بندرلنگه – باربری کرج بندرلنگه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج جاسک ۱۶۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج جاسک – باربری کرج جاسک )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج حاجی آباد ۱۲۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج حاجی آباد – باربری کرج حاجی آباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج قشم ۱۶۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج قشم – باربری کرج قشم )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج کیش ۱۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج کیش – باربری کرج کیش )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج میناب ۱۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج میناب – باربری کرج میناب )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بندر خمیر ۱۴۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج خمیر – باربری کرج خمیر )

کرایه نیسان بار کرج به استان همدان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج اسد آباد ۶۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج اسدآباد – باربری کرج اسدآباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بهار ۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بهار – باربری کرج بهار )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج تویسرکان ۵۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج تویسرکان – باربری کرج تویسرکان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج ملایر ۵۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج ملایر – باربری کرج ملایر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج نهاوند ۵۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج نهاوند – باربری کرج نهاوند )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج همدان ۵۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج همدان – باربری کرج همدان )

کرایه نیسان بار کرج به استان یزد 

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج ابرکوه ۷۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج ابرکوه – باربری کرج ابرکوه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج اردکان ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج اردکان – باربری کرج اردکان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج بافق ۷۳۰ هزار تومان ( وانت بار کرج بافق – باربری کرج بافق )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج عقدا ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج عقدا – باربری کرج عقدا )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج میبد ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج میبد – باربری کرج میبد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج هرات ۹۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج هرات – باربری کرج هرات )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج یزد ۷۰۰ هزار تومان ( وانت بار کرج یزد – باربری کرج یزد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار کرج مهریز ۷۵۰ هزار تومان ( وانت بار کرج مهریز – باربری کرج مهریز )

خدمات حمل و نقل بار ایرانکس

مطالب مرتبط

مقالات

4 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x