مقالات

تاریخچه پیک

  تاریخچه پیک   پیک در زبان انگلیسی: bike messenger, Motor Messenger Courier, motorcycle courier, Cycle Messenger   مقدمه: Courier... ادامه

لجستیک

          لجستیک   لجستیک و مدیریت آن چیست؟     مدیریت لجستیک بخشی از مدیریت زنجیره... ادامه