لجستیک چیست ؟

لجستیک

لجستیک و مدیریت آن چیست ؟ مدیریت لجستیک بخشی از مدیریت زنجیره تامین می باشد که وظیفه برنامه ریزی ، اجرا... ادامه