کرایه وانت نیسان بار تهران به شهرستان سال 1396

تخفیف ویژه  تعرفه حمل بار وانت نیسان تهران به

شهرستان 

باربری ایرانکس .

 

 نرخ کرایه وانت نیسان استان آذربایجان شرقی 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  اهر  380 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بناب  380 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  تبریز 310 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  جلفا  380 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  سراب 380 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  مرند 330 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  میانه 260 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  کلیبر 390 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان آذربایجان غربی :

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  ارومیه 380 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بوکان 430 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  پیرانشهر 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  تکاب 400 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  خوی 380 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  سردشت 470 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  سلماس 380 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  ماکو 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  مهاباد 130 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان استان اردبیل 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  اردبیل 380 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بیله سوار 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  پارس آباد 510 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  خلخال 380 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  سرعین 360 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  گرمی 400 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  مشکین شهر 410 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان استان اصفهان 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  اردستان 240 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  اصفهان 240 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  خوانسار 240 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  خور 370 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  سمیرم 320 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  شهرضا 270 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  کاشان 210 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  نیک آباد 270 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان البرز 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  اشتهارد 150 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  سد کرج 170 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  طالقان 200 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  کرج 120 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  ماهدشت 130 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  نظر آباد 160 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان ایلام 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  آبدانان 130 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  ایلام 400 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  دره شهر 380 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  دهلران 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  سرابله 400 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  موسیان 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  مهران 480 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان بوشهر 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  برازجان 530 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بندر دیر 630 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بندر دیلم 630 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بندر کنگان 630 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بوشهر 580 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  خورموج 510 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  عسلویه 660 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان چهار محال و بختیاری 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بروجن 280 هزار تومان

هزینه یار نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  شهرکرد 300 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  لردگان 350 هزار تومان

 

 نرخ کرایه وانت نیسان بار استان خراسان شمالی 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  آشخانه 380 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  اسفراین 410 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بجنورد 380 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  جاجرم 380 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  درگز 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  شیروان 380 هزار تومان

 

نرخ کرایه وانت نیسان بار استان خراسان جنوبی 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بیرجند 580 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  تایباد 530 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  طبس 530 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  گناباد 530 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  قاین 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  نهبندان 780 هزار تومان

 

نرخ کرایه وانت نیسان بار استان خراسان رضوی 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران تربت جام 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران تربت حیدریه 460 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران خواف 530 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سبزوار 330 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سرخس 490 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران فریمان 430 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران قوچان 390 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران مشهد 390 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران نیشابور 380 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کاشمر 530 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان خوزستان 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران اندیمشک 450 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران اهواز 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران ایذه 430 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بندر امام  530 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بهبهان 580 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران خرمشهر 530 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران رامهرمز 520 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران مسجد سلیمان 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سوسنگرد 580 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان زنجان 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران ابهر 230 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران خدابنده 260 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران خرمدره 250 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران زنجان 250 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران طارم 270 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سلطانیه 250 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران ماهنشان 350 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان سمنان 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران دامغان 260 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سمنان 250 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران شاهرود 290 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران گرمسار 180 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران معلمان 280 هزار تومان

 

 کرایه وانت نیسان بار استان سیستان و بلوچستان 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران ایرانشهر 700 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران چابهار 950 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران خاش 880 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران زابل 900  هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران زاهدان 750 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سراوان 900 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران نیکشهر 750 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان فارس 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران آباده 370 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران استهبان 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران جهرم 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران داراب 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران شیراز 390 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران فیروز آباد 410 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کازرون 410 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران لامرد 660 هزار تومان

 

هزینه و نرخ کرایه وانت نیسان بار استان قزوین 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران آبیک قزوین 170 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران الموت 250 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران آوج 250 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بویین زهرا 170 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران تاکستان 200 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران قزوین 180 هزار تومان

 

هزینه و نرخ کرایه وانت نیسان بار استان قم 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران دستجرد 210 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران دلیجان 210 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سلفچگان 210 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران قم 180 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کهک 190 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران منظریه 180  هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان کردستان 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بانه 470 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بیجار 400 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سنندج 330 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران قروه 310 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کامیاران 350 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران مریوان 480 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان کرمان 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بم 530 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران جیرفت 630 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران راور 520 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران رفسنجان 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سیرجان 530 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران شهر بابک 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کرمان 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران منوجات 670 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان کرمانشاه 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران اسلام آباد 350 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران پاوه 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران جوانمرد 350 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران قصر شیرین 420 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سنقر 270 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کرمانشاه 320 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کنگاور 310 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران گیلانغرب 430 هزار تومان

 

نرخ کرایه وانت نیسان بار استان کهکیلویه و بویر احمد 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران دهدشت 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران گچساران 480 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران یاسوج 380 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان گلستان 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بندر ترکمن 280 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران علی آباد 280 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کلاله 300 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران گرگان 260 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران گنبد 280 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران مینو دشت 280 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان لرستان 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران الیگودرز 280 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بروجرد 300 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران پلدختر 430 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران دورور 280 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران خرم آباد 310 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کوهدشت 330 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران نورآباد 310 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان مازندران 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران آمل 230 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بهشهر 250 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران نوشهر 250 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران تنکابن 250 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران چالوس 250 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران رامسر 270 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران زیراب 230 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران ساری 240 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران قائمشهر 230 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان مرکزی 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران اراک 230 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران تفرش 220 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران خمین 230 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران ساوه 160 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران شازند 250 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران محلات 230 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران نوبران 180 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان هرمزگان 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بندر چارک 580 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بندر عباس 670 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بندر لنگه 670 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران جاسک 730 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران حاجی آباد 630 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران قشم 790 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کیش 800 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران میناب 680 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان همدان 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران اسد آباد 290 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بهار 250 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران تویسرکان 300 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران ملایر 260 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران نهاوند 260 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران همدان 250 هزار تومان

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان یزد 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران ابرکوه 410 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران اردکان 320 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بافق 380 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران عقدا 370 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران میبد 320 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران هرات 460 هزار تومان

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران یزد 320 هزار تومان

 

خدمات حمل و نقل بار ایرانکس

 

 

5 (100%) 3 votes