کرایه نیسان بار تهران به شهرستان سال 97

باربری نیسان بار تهران

نرخ کرایه نیسان بین شهری

کرایه وانت بار تهران به شهرستان

ارسال خرده بار به شهرستان ، حمل بار به شهرستان با نیسان ، حمل اثاثیه منزل به شهرستان 

 

برای اطلاع دقیق از کرایه نیسان بار تهران و قیمت باربری تهران به شهرستان و قیمت حمل

بار از تهران به اصفهان و نرخ کرایه وانت بار تهران با کارشناسان ما در باربری بینشهری و

حمل بار بین شهری ایرانکس  تماس بگیرید .

 

حمل بار شهرستان

مشاوره رایگان حمل بار بین شهری ایرانکس  09129252400

 

وانت بار اسنپ

حمل بار به شهرستانها

 کرایه نیسان استان آذربایجان شرقی 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  اهر  400 هزار تومان ( وانت بار تهران اهر – باربری تهران اهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بناب  400 هزار تومان ( وانت بار تهران بناب – باربری تهران بناب )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  تبریز 330 هزار تومان ( وانت بار تهران تبریز – باربری تهران تبریز )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  جلفا  400 هزار تومان ( وانت بار تهران جلفا – باربری تهران جلفا )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  سراب 400 هزار تومان ( وانت بار تهران سراب – باربری تهران سراب )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  مرند 350 هزار تومان ( وانت بار تهران مرند – باربری تهران مرند )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  میانه 300 هزار تومان ( وانت بار تهران میانه – باربری تهران میانه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  کلیبر 410 هزار تومان ( وانت بار تهران کلیبر – باربری تهران کلیبر )

 

نرخ کرایه وانت بار بین شهری آذربایجان غربی :

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  ارومیه 400 هزار تومان ( وانت بار تهران ارومیه – باربری تهران ارومیه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بوکان 450 هزار تومان ( وانت بار تهران بوکان – باربری تهران بوکان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  پیرانشهر 500 هزار تومان ( وانت بار تهران پیرانشهر – باربری تهران پیرانشهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  تکاب 420 هزار تومان ( وانت بار تهران تکاب – باربری تهران تکاب )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  خوی 400 هزار تومان ( وانت بار تهران خوی – باربری تهران خوی )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  سردشت 500 هزار تومان ( وانت بار تهران سردشت – باربری تهران سردشت )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  سلماس 400 هزار تومان ( وانت بار تهران سلماس – باربری تهران سلماس )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  ماکو 500 هزار تومان ( وانت بار تهران ماکو – باربری تهران ماکو )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  مهاباد 450 هزار تومان ( وانت بار تهران مهاباد – باربری تهران مهاباد )

 

کرایه نیسان وانت استان اردبیل 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  اردبیل 400 هزار تومان ( وانت بار تهران اردبیل – باربری تهران اردبیل )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بیله سوار 500 هزار تومان ( وانت بار تهران بیله سوار – باربری تهران بیله سوار )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  پارس آباد 530 هزار تومان ( وانت بار تهران پارس آباد – باربری تهران پارس آباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  خلخال 400 هزار تومان ( وانت بار تهران خلخال – باربری تهران خلخال )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  سرعین 400 هزار تومان ( وانت بار تهران سرعین – باربری تهران سرعین )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  گرمی 420 هزار تومان ( وانت بار تهران گرمی – باربری تهران گرمی )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  مشکین شهر 430 هزار تومان ( وانت بار تهران مشکین شهر – باربری تهران مشکین شهر )

 

کرایه نیسان بار تهران به استان اصفهان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  اردستان 260 هزار تومان ( وانت بار تهران اردستان – باربری تهران اردستان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  اصفهان 260 هزار تومان ( وانت بار تهران اصفهان – باربری تهران اصفهان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  خوانسار 240 هزار تومان ( وانت بار تهران خوانسار – باربری تهران خوانسار )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  خور 400 هزار تومان ( وانت بار تهران خور – باربری تهران خور )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  سمیرم 340 هزار تومان ( وانت بار تهران سمیرم – باربری تهران سمیرم )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  شهرضا 290 هزار تومان ( وانت بار تهران شهرضا – باربری تهران شهرضا )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  کاشان 230 هزار تومان ( وانت بار تهران کاشان – باربری تهران کاشان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  نیک آباد 290 هزار تومان ( وانت بار تهران نیک آباد – باربری تهران نیک آباد )

 

کرایه نیسان بار تهران به استان البرز 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  اشتهارد 160 هزار تومان ( وانت بار تهران اشتهارد – باربری تهران اشتهارد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  سد کرج 190 هزار تومان ( وانت بار تهران سد کرج – باربری تهران سد کرج )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  طالقان 230 هزار تومان ( وانت بار تهران طالقان – باربری تهران طالقان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  کرج 120 هزار تومان ( وانت بار تهران کرج – باربری تهران کرج )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  ماهدشت 130 هزار تومان ( وانت بار تهران ماهدشت – باربری تهران ماهدشت )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  نظر آباد 170 هزار تومان ( وانت بار تهران نظر آباد – باربری تهران نظر آباد )

 

کرایه نیسان بار استان ایلام 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  آبدانان 450 هزار تومان ( وانت بار تهران آبدانان – باربری تهران آبدانان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  ایلام 420 هزار تومان ( وانت بار تهران ایلام – باربری تهران ایلام )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  دره شهر 400 هزار تومان ( وانت بار تهران دره شهر – باربری تهران دره شهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  دهلران 500 هزار تومان ( وانت بار تهران دهلران – باربری تهران دهلران )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  سرابله 420 هزار تومان ( وانت بار تهران سرابله – باربری تهران سرابله )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  موسیان 500 هزار تومان ( وانت بار تهران موسیان – باربری تهران موسیان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  مهران 500 هزار تومان ( وانت بار تهران مهران – باربری تهران مهران )

 

کرایه نیسان بار تهران به استان بوشهر 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  برازجان 570 هزار تومان ( وانت بار تهران برازجان – باربری تهران برازجان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بندر دیر 700 هزار تومان ( وانت بار تهران بندر دیر – باربری تهران بندر دیر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بندر دیلم 700 هزار تومان ( وانت بار تهران بندر دیلم – باربری تهران بندر دیلم )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بندر کنگان 700 هزار تومان ( وانت بار تهران بندر کنگان – باربری تهران بندر کنگان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بوشهر 680 هزار تومان ( وانت بار تهران بوشهر – باربری تهران بوشهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  خورموج 560هزار تومان ( وانت بار تهران خورموج – باربری تهران خورموج )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  عسلویه 730 هزار تومان ( وانت بار تهران عسلویه – باربری تهران عسلویه )

 

کرایه نیسان بار استان چهار محال و بختیاری 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بروجن 300 هزار تومان ( وانت بار تهران بروجن – باربری تهران بروجن )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  شهرکرد 330 هزار تومان ( وانت بار تهران شهرکرد – باربری تهران شهرکرد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  لردگان 370 هزار تومان ( وانت بار تهران لردگان – باربری تهران لردگان )

 

 کرایه نیسان بار استان خراسان شمالی 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  آشخانه 400 هزار تومان ( وانت بار تهران آشخانه – باربری تهران آشخانه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  اسفراین 430 هزار تومان ( وانت بار تهران اسفراین – باربری تهران اسفراین )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بجنورد 400 هزار تومان ( وانت بار تهران بجنورد – باربری تهران بجنورد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  جاجرم 400 هزار تومان ( وانت بار تهران جاجرم – باربری تهران جاجرم )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  درگز 500 هزار تومان ( وانت بار تهران درگز – باربری تهران درگز )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  شیروان 400 هزار تومان ( وانت بار تهران شیروان – باربری تهران شیروان )

 

 کرایه نیسان بار استان خراسان جنوبی 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  بیرجند 600 هزار تومان ( وانت بار تهران بیرجند – باربری تهران بیرجند )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  تایباد 550 هزار تومان ( وانت بار تهران تایباد – باربری تهران تایباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  طبس 550 هزار تومان ( وانت بار تهران طبس – باربری تهران طبس )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  گناباد 550 هزار تومان ( وانت بار تهران گناباد – باربری تهران گناباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  قاین 500 هزار تومان ( وانت بار تهران قاین – باربری تهران قاین )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران  نهبندان 800 هزار تومان ( وانت بار تهران نهبندان – باربری تهران نهبندان )

 

کرایه نیسان بار استان خراسان رضوی 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران تربت جام 500 هزار تومان ( وانت بار تهران تربت جام – باربری تهران تربت جام )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران تربت حیدریه 480 هزار تومان ( وانت بار تهران تربت حیدریه – باربری تهران تربت حیدریه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران خواف 550 هزار تومان ( وانت بار تهران خواف – باربری تهران خواف )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سبزوار 350 هزار تومان ( وانت بار تهران سبزوار – باربری تهران سبزوار )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سرخس 500 هزار تومان ( وانت بار تهران سرخس – باربری تهران سرخس )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران فریمان 450 هزار تومان ( وانت بار تهران فریمان – باربری تهران فریمان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران قوچان 410 هزار تومان ( وانت بار تهران قوچان – باربری تهران قوچان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران مشهد 420 هزار تومان ( وانت بار تهران مشهد – باربری تهران مشهد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران نیشابور 400 هزار تومان ( وانت بار تهران نیشابور – باربری تهران نیشابور )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کاشمر 480 هزار تومان ( وانت بار تهران کاشمر – باربری تهران کاشمر )

 

کرایه وانت نیسان بار استان خوزستان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران اندیمشک 470 هزار تومان ( وانت بار تهران اندیمشک – باربری تهران اندیمشک )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران اهواز 520 هزار تومان ( وانت بار تهران اهواز – باربری تهران اهواز )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران ایذه 470 هزار تومان ( وانت بار تهران ایذه – باربری تهران ایذه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بندر امام  570 هزار تومان ( وانت بار تهران بندر امام – باربری تهران بندر امام )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بهبهان 600 هزار تومان ( وانت بار تهران بهبهان – باربری تهران بهبهان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران خرمشهر 550 هزار تومان ( وانت بار تهران خرمشهر – باربری تهران خرمشهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران رامهرمز 550 هزار تومان ( وانت بار تهران رامهرمز – باربری تهران رامهرمز )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران مسجد سلیمان 520 هزار تومان ( وانت بار تهران مسجد سلیمان – باربری تهران مسجد سلیمان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سوسنگرد 620 هزار تومان ( وانت بار تهران سوسنگرد – باربری تهران سوسنگرد )

 

کرایه وانت نیسان بار استان زنجان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران ابهر 240 هزار تومان ( وانت بار تهران ابهر – باربری تهران ابهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران خدابنده 270 هزار تومان ( وانت بار تهران خدابنده – باربری تهران خدابنده )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران خرمدره 270 هزار تومان ( وانت بار تهران خرمدره – باربری تهران خرمدره )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران زنجان 260 هزار تومان ( وانت بار تهران زنجان – باربری تهران زنجان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران طارم 270 هزار تومان ( وانت بار تهران طارم – باربری تهران طارم )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سلطانیه 270 هزار تومان ( وانت بار تهران سلطانیه – باربری تهران سلطانیه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران ماهنشان 370 هزار تومان ( وانت بار تهران ماهنشان – باربری تهران ماهنشان )

 

نرخ کرایه وانت نیسان بار استان سمنان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران دامغان 300 هزار تومان ( وانت بار تهران دامغان – باربری تهران دامغان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سمنان 270 هزار تومان ( وانت بار تهران سمنان – باربری تهران سمنان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران شاهرود 310 هزار تومان ( وانت بار تهران شاهرود – باربری تهران شاهرود )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران گرمسار 200 هزار تومان ( وانت بار تهران گرمسار – باربری تهران گرمسار )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران معلمان 300 هزار تومان ( وانت بار تهران معلمان – باربری تهران معلمان )

 

 کرایه نیسان بار استان سیستان و بلوچستان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران ایرانشهر 850 هزار تومان ( وانت بار تهران ایرانشهر – باربری تهران ایرانشهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران چابهار 980 هزار تومان ( وانت بار تهران چابهار – باربری تهران چابهار )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران خاش 930  هزار تومان ( وانت بار تهران خاش – باربری تهران خاش )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران زابل 950 هزار تومان ( وانت بار تهران زابل – باربری تهران زابل )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران زاهدان 900 هزار تومان ( وانت بار تهران زاهدان – باربری تهران زاهدان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سراوان 950 هزار تومان ( وانت بار تهران سراوان – باربری تهران سراوان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران نیکشهر 800 هزار تومان ( وانت بار تهران نیکشهر – باربری تهران خور نیکشهر )

 

هزینه یا نرخ کرایه وانت نیسان بار استان فارس 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران آباده 380 هزار تومان ( وانت بار تهران آباده – باربری تهران آباده )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران استهبان 500 هزار تومان ( وانت بار تهران استهبان – باربری تهران استهبان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران جهرم 500 هزار تومان ( وانت بار تهران جهرم – باربری تهران جهرم )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران داراب 500 هزار تومان ( وانت بار تهران داراب – باربری تهران داراب )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران شیراز 420 هزار تومان ( وانت بار تهران شیراز – باربری تهران شیراز )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران فیروز آباد 430 هزار تومان ( وانت بار تهران فیروزآباد – باربری تهران فیروز آباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کازرون 440 هزار تومان ( وانت بار تهران کازرون – باربری تهران کازرون )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران لامرد 700 هزار تومان ( وانت بار تهران لامرد – باربری تهران لامرد )

 

کرایه نیسان بار تهران به استان قزوین 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران آبیک قزوین 190 هزار تومان ( وانت بار تهران آبیک قزوین – باربری تهران آبیک قزوین )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران الموت 270 هزار تومان ( وانت بار تهران الموت – باربری تهران الموت )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران آوج 270 هزار تومان ( وانت بار تهران آوج – باربری تهران آوج )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بویین زهرا 180 هزار تومان ( وانت بار تهران بویین زهرا – باربری تهران بویین زهرا )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران تاکستان 220 هزار تومان ( وانت بار تهران تاکستان – باربری تهران تاکستان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران قزوین 200 هزار تومان ( وانت بار تهران قزوین – باربری تهران قزوین )

 

هزینه و نرخ کرایه وانت نیسان بار استان قم 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران دستجرد 230 هزار تومان ( وانت بار تهران دستجرد – باربری تهران دستجرد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران دلیجان 230 هزار تومان ( وانت بار تهران دلیجان – باربری تهران دلیجان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سلفچگان 230 هزار تومان ( وانت بار تهران سلفچگان – باربری تهران سلفچگان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران قم 200 هزار تومان ( وانت بار تهران قم – باربری تهران قم )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کهک 210 هزار تومان ( وانت بار تهران کهک – باربری تهران کهک )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران منظریه 200 هزار تومان ( وانت بار تهران منظریه – باربری تهران منظریه )

 

کرایه نیسان بار تهران به استان کردستان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بانه 500 هزار تومان ( وانت بار تهران بانه – باربری تهران بانه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بیجار 420 هزار تومان ( وانت بار تهران بیجار – باربری تهران بیجار )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سنندج 350 هزار تومان ( وانت بار تهران سنندج – باربری تهران سنندج )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران قروه 340 هزار تومان ( وانت بار تهران قروه – باربری تهران قروه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کامیاران 370 هزار تومان ( وانت بار تهران کامیاران – باربری تهران کامیاران )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران مریوان 500 هزار تومان ( وانت بار تهران مریوان – باربری تهران مریوان )

 

کرایه وانت نیسان بار استان کرمان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بم 560 هزار تومان ( وانت بار تهران بم – باربری تهران بم )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران جیرفت 650 هزار تومان ( وانت بار تهران جیرفت – باربری تهران جیرفت )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران راور 540 هزار تومان ( وانت بار تهران راور – باربری تهران راور )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران رفسنجان 500 هزار تومان ( وانت بار تهران رفسنجان – باربری تهرانرفسنجان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سیرجان 550 هزار تومان ( وانت بار تهران سیرجان – باربری تهران سیرجان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران شهر بابک 500 هزار تومان ( وانت بار تهران شهر بابک – باربری تهران شهر بابک )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کرمان 500 هزار تومان ( وانت بار تهران کرمان – باربری تهران کرمان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران منوجات 700 هزار تومان ( وانت بار تهران منوجات – باربری تهران منوجات )

 

کرایه نیسان بار تهران به استان کرمانشاه 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران اسلام آباد 370 هزار تومان ( وانت بار تهران اسلام آباد – باربری تهران اسلام آباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران پاوه 500 هزار تومان ( وانت بار تهران پاوه – باربری تهران پاوه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران جوانمرد 370 هزار تومان ( وانت بار تهران جوانمرد – باربری تهران جوانمرد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران قصر شیرین 440 هزار تومان ( وانت بار تهران قصر شیرین – باربری تهران قصر شیرین )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران سنقر 290 هزار تومان ( وانت بار تهران سنقر – باربری تهران سنقر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کرمانشاه 350 هزار تومان ( وانت بار تهران کرمانشاه – باربری تهران کرمانشاه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کنگاور 340 هزار تومان ( وانت بار تهران کنگاور – باربری تهران کنگاور )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران گیلانغرب 450 هزار تومان ( وانت بار تهران گیلانغرب – باربری تهران گیلانغرب )

 

کرایه نیسان بار استان کهکیلویه و بویر احمد 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران دهدشت 500 هزار تومان ( وانت بار تهران دهدشت – باربری تهران دهدشت )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران گچساران 500 هزار تومان ( وانت بار تهران گچساران – باربری تهران گچساران )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران یاسوج 400 هزار تومان ( وانت بار تهران یاسوج – باربری تهران یاسوج )

 

کرایه نیسان بار استان گلستان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بندر ترکمن 300 هزار تومان ( وانت بار تهران بندر ترکمن – باربری تهران بندر ترکمن )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران علی آباد 300 هزار تومان ( وانت بار تهران علی آباد – باربری تهران علی آباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کلاله 320 هزار تومان ( وانت بار تهران کلاله – باربری تهران کلاله )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران گرگان 280 هزار تومان ( وانت بار تهران گرگان – باربری تهران گرگان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران گنبد 320 هزار تومان ( وانت بار تهران گنبد – باربری تهران گنبد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران مینو دشت 300 هزار تومان ( وانت بار تهران مینودشت – باربری تهران مینودشت )

 

کرایه وانت نیسان بار استان لرستان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران الیگودرز 300 هزار تومان ( وانت بار تهران الیگودرز – باربری تهران الیگودرز )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بروجرد 320 هزار تومان ( وانت بار تهران بروجرد – باربری تهران بروجرد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران پلدختر 450 هزار تومان ( وانت بار تهران پلدختر – باربری تهران پلدختر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران دورود 300 هزار تومان ( وانت بار تهران دورود – باربری تهران دورود )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران خرم آباد 330 هزار تومان ( وانت بار تهران خرم آباد – باربری تهران خرم آباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کوهدشت 350 هزار تومان ( وانت بار تهران کوهدشت – باربری تهران کوهدشت )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران نورآباد 330 هزار تومان ( وانت بار تهران نورآباد – باربری تهران نورآباد )

 نیسان بار استان مازندران 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران آمل 250 هزار تومان ( وانت بار تهران آمل – باربری تهران آمل )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بهشهر 260 هزار تومان ( وانت بار تهران بهشهر – باربری تهران بهشهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران نوشهر 270 هزار تومان ( وانت بار تهران نوشهر – باربری تهران نوشهر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران تنکابن 280 هزار تومان ( وانت بار تهران تنکابن – باربری تهران تنکابن )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران چالوس 270 هزار تومان ( وانت بار تهران چالوس – باربری تهران چالوس )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران رامسر 280 هزار تومان ( وانت بار تهران رامسر – باربری تهران رامسر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران زیراب 250 هزار تومان ( وانت بار تهران زیرآب – باربری تهران زیرآب )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران ساری 260 هزار تومان ( وانت بار تهران ساری – باربری تهران ساری )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران قائمشهر 260 هزار تومان ( وانت بار تهران قائمشهر – باربری تهران قائمشهر )

 

کرایه نیسان بار استان مرکزی 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران اراک 250 هزار تومان ( وانت بار تهران اراک – باربری تهران اراک )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران تفرش 240 هزار تومان ( وانت بار تهران تفرش – باربری تهران تفرش )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران خمین 250 هزار تومان ( وانت بار تهران خمین – باربری تهران خمین )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران ساوه 190 هزار تومان ( وانت بار تهران ساوه – باربری تهران ساوه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران شازند 270 هزار تومان ( وانت بار تهران شازند – باربری تهران شازند )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران محلات 250 هزار تومان ( وانت بار تهران محلات – باربری تهران محلات )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران نوبران 200 هزار تومان ( وانت بار تهران نوبران – باربری تهران نوبران )

 

کرایه نیسان بار تهران به استان هرمزگان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بندر چارک 600 هزار تومان ( وانت بار تهران بندر چارک – باربری تهران بندر چارک )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بندر عباس 720 هزار تومان ( وانت بار تهران بندرعباس – باربری تهران بندرعباس )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بندر لنگه 700 هزار تومان ( وانت بار تهران بندرلنگه – باربری تهران بندرلنگه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران جاسک 750 هزار تومان ( وانت بار تهران جاسک – باربری تهران جاسک )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران حاجی آباد 680 هزار تومان ( وانت بار تهران حاجی آباد – باربری تهران حاجی آباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران قشم 900  هزار تومان ( وانت بار تهران قشم – باربری تهران قشم )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران کیش 910 هزار تومان ( وانت بار تهران کیش – باربری تهران کیش )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران میناب 730 هزار تومان ( وانت بار تهران میناب – باربری تهران میناب )

 

کرایه نیسان بار استان همدان 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران اسد آباد 310 هزار تومان ( وانت بار تهران اسدآباد – باربری تهران اسدآباد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بهار 270 هزار تومان ( وانت بار تهران بهار – باربری تهران بهار )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران تویسرکان 320 هزار تومان ( وانت بار تهران تویسرکان – باربری تهران تویسرکان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران ملایر 290 هزار تومان ( وانت بار تهران ملایر – باربری تهران ملایر )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران نهاوند 290 هزار تومان ( وانت بار تهران نهاوند – باربری تهران نهاوند )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران همدان 270 هزار تومان ( وانت بار تهران همدان – باربری تهران همدان )

 

کرایه نیسان بار تهران به استان یزد 

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران ابرکوه 430 هزار تومان ( وانت بار تهران ابرکوه – باربری تهران ابرکوه )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران اردکان 340 هزار تومان ( وانت بار تهران اردکان – باربری تهران اردکان )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران بافق 400 هزار تومان ( وانت بار تهران بافق – باربری تهران بافق )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران عقدا 390 هزار تومان ( وانت بار تهران عقدا – باربری تهران عقدا )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران میبد 340 هزار تومان ( وانت بار تهران میبد – باربری تهران میبد )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران هرات 480 هزار تومان ( وانت بار تهران هرات – باربری تهران هرات )

نرخ کرایه وانت نیسان بار تهران یزد 340 هزار تومان ( وانت بار تهران یزد – باربری تهران یزد )

 

خدمات حمل و نقل بار ایرانکس

کرایه نیسان بار تهران

 

کرایه نیسان بار تهران به شهرستان سال 97
5 (100%) 9 votes
Tags: , , , , , , , , , , ,