انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی IATA

 images

یاتا IATA؛

 

سر واژه عبارات انگلیسی International Air Transport

Association) انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی.

 

سازمانی است بین المللی، متشکل از بسیاری از شرکتهای

هواپیمایی که پس از جنگ جهانی دوم و در آوریل ۱۹۴۵

در شهر هاوانا بنیان نهاده شد تا به حل مسائلی که در اثر گسترش

سریع حمل و نقل هوایی به وجود آمده بود بپردازد.

 

این انجمن جایگزین اتحادیه ترافیک هوایی گردید که بعد

از جنگ جهانی اول در سال۱۹۱۹ در شهر لاهه جهت حمل و نقل هوایی منظم بنیان گذاری گردیده بود. یاتا بمنزله پارلمان و شخصیت

جمعی بیش از ۱۱۰ شرکت های هوایی و نماینده آن ها در سازمانهای بین المللی می باشد. یاتا انجمنی است غیر دولتی، بین المللی,

غیرانحصاری و غیرسیاسی با هدفی معلوم و امکان عضویت دلخواه در آن. یاتا در اموری نظیر: استاندارد کردن قیمت ها، بلیت ها، بارنامه

ها و… فعالیت دارد.

 

اهداف یــــــــــاتــــــــــا

 

۱٫ توسعه و ترغیب حمل و نقل هوایی ایمن، مرتب و اقتصادی به نفع

مردم دنیا، تشویق بازرگانی هوایی و مطالعه مسائل مربوط به آن.

 

۲٫ ایجاد وسیله و امکان همکاری میان شرکت های هوایی که به طور

مستقیم یا غیر مستقیم دست اندر کار حمل و نقل هوایی بین المللی

میباشند.

۳٫ همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی (ایکائو) و دیر

سازمان های بین المللی.

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی IATA
Rate this post