انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی IATA

 images

یاتا IATA؛

سر واژه عبارات انگلیسی International Air Transport Association) انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی.

سازمانی است

بین المللی، متشکل از بسیاری از شرکتهای هواپیمایی که پس از جنگ جهانی دوم و در آوریل ۱۹۴۵ در شهر هاوانا بنیان نهاده شد تا به

حل مسائلی که در اثر گسترش سریع حمل و نقل هوایی به وجود آمده بود بپردازد. این انجمن جایگزین اتحادیه ترافیک هوایی گردید که بعد

از جنگ جهانی اول در سال۱۹۱۹ در شهر لاهه جهت حمل و نقل هوایی منظم بنیان گذاری گردیده بود. یاتا بمنزله پارلمان و شخصیت

جمعی بیش از ۱۱۰ شرکت های هوایی و نماینده آن ها در سازمانهای بین المللی می باشد. یاتا انجمنی است غیر دولتی، بین المللی,

غیرانحصاری و غیرسیاسی با هدفی معلوم و امکان عضویت دلخواه در آن. یاتا در اموری نظیر: استاندارد کردن قیمت ها، بلیت ها، بارنامه

ها و… فعالیت دارد.

اهداف یــــــــــاتــــــــــا

۱٫ توسعه و ترغیب حمل و نقل هوایی ایمن، مرتب و اقتصادی به نفع مردم دنیا، تشویق بازرگانی هوایی و مطالعه مسائل مربوط به آن.

۲٫ ایجاد وسیله و امکان همکاری میان شرکت های هوایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم دست اندر کار حمل و نقل هوایی بین المللی میباشند.

۳٫ همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی (ایکائو) و دیگر سازمان های بین المللی.